Jetshop x Navipro - Jetshop

WEBINAR

Var med oss live | 16 mars | 14:00

Affärssystemets roll för framgångsrik e-handel

2020 har lett till stora möjligheterna för e-handeln, samtidigt som det också lett till nya utmaningar och allt högre krav på fungerande affärsprocesser och att skapa en bra kundupplevelse genom hela köpet. Men vilken roll har egentligen affärssystemet i att skapa en framgångsrik e-handel? Och hur kan du skapa effektivare processer som gynnar både organisationen och kunderna? Alexandra Tuite, marknadsansvarig på NaviPro, & Johann Runemark, försäljningsansvarig på NaviPro, har lång erfarenhet av att hjälpa företag att förändra och förbättra deras affärsprocesser och kommer under detta webbinarium berätta om varför du behöver ett bra samspel mellan e-handeln och affärssystemet och hur du lägger grunden för framtida tillväxt.

Johann Runemark

Försäljningschef – NaviPro

Alexandra Tuite

Marknadsansvarig – NaviPro

Emil Lissborg Nordenskiöld

Head of Sales – Jetshop

Specialist blir man inte över en natt. Under mer än 20 år har vi på NaviPro utvecklat vår kompetens kring affärssystem.

För att e-handeln ska bli en naturlig del av företagets flöden och affärsprocesser behöver e-handelsplattformen integreras med ett affärssystem. Med tanke på hur snabbt teknikutvecklingen går kan det vara smart att du som e-handlare har en skalbar lösning.

Vi levererar affärssystem med hög funktionalitet och flexibilitet för i huvudsak design-, fashion- och modeföretag. Men även för företag i andra branscher där kravet på att kunna sätta sig in i en komplex verklighet är stor. Genom att kombinera affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring skapar vi effektiva informationssystem åt våra kunder och ger dem en flexibel plattform för framtida tillväxt. Med Microsofts styrka i ryggen kan du dessutom vara säker på att det finns resurser för att affärssystemet även i framtiden kommer att ligga i framkant av IT-utvecklingen.

Jetshop är sedan 2003 en innovativ teknik-, strategi och kunskapspartner som brinner för din framgång i alla kanaler. Med Jetshop Commerce får du en kraftfull Software as a Service-plattform som snabbt tar dig till marknaden. För dig som e-handlare innebär det att din e-handel är molnbaserad och alltid körs på den senaste versionen, med den senaste tekniken. Jetshop Commerce är helt headless och API-driven vilket öppnar upp för att skapa en front-end-upplevelse där design och funktionalitet är helt anpassad efter dina behov och önskemål.

Hur kan vi hjälpa dig?