Azure - Jetshop

Jetshop Commerce & Flight till Microsoft Azure

Med blicken mot horisonten tar Jetshop nästa stora kliv och går all-in på Microsoft Azure genom att flytta driftsmiljön för Jetshop Commerce och Jetshop Flight samt alla utvecklingsmiljöer – till det publika molnet. Investeringen beror dels på en explosiv tillväxt där vi redan börjat växa ur den tidigare driftslösningen, men framför allt på att vi har en långsiktig vision och redan nu vill lägga en solid grund att stå på för internationell expansion och en accelererad Product Roadmap.

Vår investering i Microsoft Azure gör att vi kan garantera en ännu säkrare, klimatsmartare, och fortsatt trygg och högpresterande drift som både Jetshop och du som kund kan växa i obehindrat. Er e-handels prestation är av absolut högsta vikt för oss på Jetshop.

Naturligtvis lever vi som vi lär. Redan från start har vi byggt vår moderniserade driftsmiljö på att dra full nytta av den senaste generationens skalbara IaaS, PaaS, och SaaS-lösningar som Microsoft Azure erbjuder.

Prestanda

Jetshop vet hur viktig en snabb e-handel är för kundupplevelsen. Trots en upptid idag på drygt 99,9 % är vi noga med att vara väl förberedda inför framtiden. Med Jetshop Flight tog vi första steget och erbjöd våra kunder marknadens snabbaste frontend. Med Microsoft Azure tar vi nästa steg och säkerställer en drift som är närmst på oändligt skalbar och globalt expanderbar. Vi behöver inte längre nöja oss med drift i ett enda datacenter. Microsoft Azure har datacenter runt om i hela världen och genom att vi på sikt fördelar driften på flera datacenter, så geografiskt nära våra kunders slutkunder som möjligt, så minskar vi både laddningstider och väntetider vid dataöverföring. 

Hos Jetshop nöjer vi oss inte med att vara snabbast idag. Vi investerar kontinuerligt i både produkt och infrastruktur och sätter förväntningarna som våra konkurrenter får kämpa med att komma ikapp. Med Microsoft Azure stärker vi vår ledning ytterligare och ger dig som kund den bästa SaaS-lösningen för e-handel som marknaden kan erbjuda.

Säkerhet

Hos Jetshop står säkerhet i främsta rummet och genom vårt Secure-by-Design-initiativ har vi under lång tid rakryggat kunnat säga att vi är långt före våra konkurrenter och erbjuder en av marknadens absolut säkraste SaaS-lösningar för e-handel. Nu höjer vi ribban ytterligare. 

Genom att välja Microsoft Azure får vi tillgång till marknadens bästa och mest moderna verktyg för proaktivt säkerhetsarbete. Microsoft Azure gör det möjligt för oss att upptäcka och förebygga överbelastningsattacker – s.k. ddos-attacken – och intrångsförsök, samt säkerställa att vi och våra kunder lever upp till de lagkrav kring säkerhet och integritet som finns inom lokala områden och globala regioner.

Microsoft investerar årligen $1 miljard i cybersäkerhet för Azure och har över 3.500 personer som arbetar inom området. Dessa investeringar kommer alla Jetshops kunder till godo genom vårt val av Microsoft Azure. Ensam är inte stark, och genom Microsofts säkerhetstjänster så får alla kunder i Azure tillgång till förebyggande åtgärder direkt ett hot upptäcks hos någon av de övriga ca. 400.000 kunderna.

Klimatsmart

Klimatförändring är på riktigt! Att aktivt verka för en långsiktig hållbarhet och ett positivt klimatarbete har aldrig varit viktigare än nu. Vi ser därför valet av Microsoft Azure som en otroligt viktig pusselbit i vårt åtagande för en bättre miljö.

Microsoft har varit klimatneutralt sedan 2013 och Microsoft Azure är redan idag 98% mer kol-effektivt än ett traditionellt datacenter. Genom sitt arbete med Microsoft Climate Innovation Fund så bidrar Microsoft aktivt till en bättre miljö. Blickar vi framåt så har Microsoft som mål att senast 2030 bli klimatpositiva. 

Jetshop är stolta över vårt samarbete med Microsoft och vi ser fram emot att tillsammans verka för en bättre miljö samtidigt som vi fortsätter att leverera marknadens bästa SaaS-lösning för e-handel. 

Product Roadmap

Jetshop har en ambitiös Product Roadmap och en tydlig vision av hur vi vill bygga morgondagens SaaS-lösning för e-handel. 

Microsoft Azure hjälper oss att realisera den visionen på ett sätt och med en helhet som ingen annan leverantör på marknaden kan komma i närheten av att erbjuda. Vår satsning på Microsoft Azure ger våra produktägare och utvecklare tillgång till en enorm verktygslåda av tjänster och lösningar som redan från start omfattas av Microsofts heltäckande driftsansvar, är högpresterande, och är redo för att skalas globalt. Vårt nära samarbete med Microsoft ger oss också den trygghet i de tekniska lösningarna som vi som leverantör av en SaaS-lösning behöver känna.

De PaaS- och SaaS-lösning som finns i Microsoft Azure gör vårt utvecklingsarbete effektivare och ännu mer fokuserat. Med det i ryggen kan vi nu lägga ännu mer fokus på att accelerera vår Product Roadmap och vara lyhörda  för våra kunders önskemål om framtiden.

Redeploy – Specialists in Microsoft Azure

I samarbete med Redeploy flyttar vi IT och driftsmiljön för Jetshop Commerce till Microsoft Azure. Se video för mer info.

Vi tar drift och hosting på största allvar. Att dina kunder kan nå din e-handel när de vill, oavsett tid på dygnet eller dag på året, är nummer ett för oss.

Hur kan vi hjälpa dig?