Google Sitemap för Search Console

Jetshopsystemet skapar automatiskt en sitemap efter den standard som Google efterfrågar. Vi har även delat upp sitemap:en för Produkter, Kategorier, Nyheter och Tillverkare. Man kan då välja att skicka in adressen för alla eller för t ex endast Produkter om man så vill.

 

Adresserna för de olika typerna är:

Kategorier:
/googlesitemap.axd?SitemapType=categories

Nyheter:
/googlesitemap.axd?SitemapType=news

Produkter:
/googlesitemap.axd?SitemapType=products

Tillverkare:
/googlesitemap.axd?SitemapType=manufacturers

Sidor:
/googlesitemap.axd?SitemapType=pages

 

Flera språk i butiken
Har du flera språk i butiken så kan du lägga till variabeln “Culture” i adressen.
Ex.

  • /googlesitemap.axd?SitemapType=categories&Culture=da-DK för danska.
  • /googlesitemap.axd?SitemapType=products&Culture=nb-NO för norska.
  • /googlesitemap.axd?SitemapType=manufacturers&Culture=fi-FI för finska.

Exempel på hur det kan se ut I Search Console efter att man lagt upp adresserna

Jetshop Sitemap Google webmaster tool

Var denna artikel till hjälp? Er feedback hjälper oss att bli bättre.
Tack! För att vi skall kunna bli ännu bättre får ni gärna i rutan lägga en rad kring vad ni tyckte var bra eller vad vi kan göra bättre.