Upload data

Följande artikel handlar om funktionalitet i Hyperdrive.

Funktionen Upload Data hjälper er att via en fil berika produkter med extra data som kan användas för att bestämma vad som ska exporteras.
Denna fil måste vara i CSV-format där första raden måste innehålla en kolumn med namnet ”product_id”.
En fil kan till exempel se ut som nedanstående:

product_id;your column
10;value1
20;value2

Denna data kommer gå att använda för Business rules eller anpassningar via Data enrichment. Denna funktion gör det möjligt för er att läsa in en fil med produktId och produktens marginal. Ni kan sedan filtrera bort de produkter som ni inte har bra marginal på.

Viktigt att tänka på

Uppladdad data tillämpas bara en gång efter uppladdning. Om ni lagt till några nya produkter efteråt måste ni ladda upp filen igen för att lägga till data för nya produkter.

Vi tar bort gammal uppladdad data på produkter innan vi tillämpar nya.
Till exempel: Ni har laddat upp en fil som anger ”gtin_extra” till 1000, ”discount_extra” till 0,1 för produkt 1. Senare laddar ni upp en annan fil som sätter produkt 1’s ”margin_extra” till 0.5. ”Gtin_extra” och ”discount_extra” kommer då försvinna.

Hur ni uppladdar data

1. Klicka på Upload data uppe i menyn.
2. Hämta sedan in en korrekt formaterad fil genom Drag & Drop.
3. En ny rad kommer nu läggas till med status ”Preparing file”.
upload_data_preparing

Om filen går igenom valideringen kommer filen att börja laddas upp. En status bar visar hur många produkter från filen som uppdateras.
1200px-upload_data_progress

När inläsningen är klar ser det ut på följande sätt:
1200px-upload_data_finished

Senast uppdaterad 5 juni, 2020

Var den här sidan till hjälp?

Relaterade artiklar

Jetshop Support
Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta supporten