1. Hem
  2. Orderhantering
  3. Orderbekräftelse

Orderbekräftelse

Notera att vi inte har någon säkerhetskopia på mallarna för orderbekräftelsen. Innan man börjar ändra är det alltid en god idé att göra en kopia av koden så att man har möjlighet att återställa den om det skulle bli fel. Läs hur du gör en säkerhetskopia här!
Har ni problem med att era ordermail ofta klassas som spam eller inte kommer fram till sin mottagare? Kontrollera att ni har ett så kallat SPF-record inlagt. Läs mer om SPF här.

Redigera orderbekräftelsen

Beställningsmailet som skickas ut till kunden vid beställning har från början ett standard-format. Om man vill ändra utseende eller text i det kan man göra det i admin, under Inställningar –> Beställning. Statusen som beställningar får som standard är Mottagen. För att ändra mallen för detta mail, klicka på ÄNDRA:

view_of_ordermails

Mallen ser från början ut som nedan. Viktigt att veta är att all text på formatet |!NågonText!| (rödmarkerade) är så kallade ”taggar” som när mailet skickas byts ut mot informationen som är relevant för den specifika beställningen. Dessa bör man vara mer försiktig med att ändra, eftersom de måste heta precis rätt för att kunna generera ut rätt information.

De vanliga texterna (grönmarkerade) kan man ändra text och stil på precis som man önskar.

ordermail

Gör säkerhetskopia

Innan man börjar ändra i mallen för mailet är det en bra idé att göra en säkerhetskopia. Man kan på så sätt återställa originalmallen om någonting skulle gå fel.

Klicka på HTML-knappen (1) i editorn för det mailet du vill säkerhetskopiera. I popup-rutan (2), markera all text och kopiera (3) den. Klistra in den i en textredigerare (Anteckningar / Notepad) och spara på det viset koden.

edit_ordermail

Lista på taggar

Följande dokument beskriver de taggar som kan användas i de olika typerna av bekräftelsemail som finns tillgängliga under Inställningar -> Beställning i Jetshops administrationsgränssnitt. Notera att det är viktigt att man skriver taggen exakt, dvs skriver man |!articleNumber!| istället för |!ArticleNumber!| kommer inte taggen att fungera.

Orderdetaljer

|!ShopName!| – Butikens namn
|!OrderNumber!| – Ordernummer
|!OrderDate!| – Orderdatum
|!TodaysDate!| – Dagens datum

Starttagg för orderdetaljer

|!ODStart!| - Starttag för mallen som visas för varje beställningsrad (produkt)
|!ArticleNumber!| – Artikelnummer
|!NameWithAttributeString!| – Produktnamn med attributinformation
|!Quantity!| – Antal
|!ItemTotalVAT!| – Totalt pris för produkterna
|!ItemTotalWithoutVAT!| – Totalt pris för produkterna utan moms
|!ItemComment!| – Produktkommentarer
|!ImageUrl!| – Produktbildens URL. Kan användas i en Img-tagg enligt följande: <img style=”width: 100px;” src=”|!ImageUrl!|”>
|!ODEnd!| - Sluttagg för mallen

|!StockStatus!| – Lagerstatus (alltid aktuell lagerstatus, inte lagerstatus vid beställningstillfället)
|!StockStatusExact!| – Lagersaldo
|!Price!| – Enhetspris för produkt
|!PriceWithoutVAT!| – Produktpris exklusive moms
|!OrderSentText!| – Text som hämtas från fältet Tacktext i mailet under Allmänna inställningar
|!TotalItems!| – Totalt antal artiklar
|!IPAddress!| – IP-adress
|!RoundingOff!| – Öresutjämning
|!FreightCostWithVAT!| – Fraktkostnad med moms
|!FreightCostWithoutVAT!| – Fraktkostnad utan moms
|!VATForFreightCost!| – Moms för fraktkostnad
|!FreightAbroadCostWithVAT!| – Fraktkostnad utland med moms
|!FreightAbroadCostWithoutVAT!| – Fraktkostnad utland utan moms
|!VATForFreightAbroadCost!| – Moms för fraktkostnad utland
|!ProductSumWithVAT!| – Produktsumma med moms
|!ProductSumWithoutVAT!| – Produktsumma utan moms
|!VATForProductSum!| – Moms för produktsumma
|!OrderTotalWithVAT!| – Totalsumma med moms
|!OrderTotalWithoutVAT!| – Totalsumma utan moms
|!VATForOrderTotal!| – Moms för totalsumma
|!Weight!| – Totalvikt

Kundkommentarer (Orderkommentar)

|!CommentHeadline1!| – Orderkommentars rubrik (1)
|!CommentText1!| – Orderkommentars text (1)
|!CommentHeadline2!| – Orderkommentars rubrik (2)
|!CommentText2!| – Orderkommentars text (2)
|!AdminOrderComment!| – Beställningskommentar från administrationen

Start och sluttagg för orderkommentarer

|!IsDisplayShipComments!| - Starttagg Orderkommentar

|!ShipCheck!| – Val i kryssruta
|!ShipMessageCheck!| – Rubrik på kryssruta
|!ShipMessageOption!| – Val från droplista
|!ShipMessageText!| – Text från meddelanderuta

|!/IsDisplayShipComments!| - Sluttagg Orderkommentar

Betalningsinformation

|!PaymentTypeName!| – Namn på betalningsmetod
|!PaymentTypeDescription!| – Beskrivning av betalningsmetod (från admin)
|!PaymentTypeCostWithVAT!| – Betalningsavgift med moms
|!PaymentTypeCostWithoutVAT!| – Betalningsavgift utan moms
|!VATForPaymentTypeCost!| – Moms för betalningsavgift
|!CurrencyCode!| – Valuta

Fraktinformation

|!FreightMethodName!| – Fraktnamn
|!FreightCostWithVAT!| – Fraktkostnad med moms
|!VATForFreightCost!| – Moms för fraktkostnad
FreightExtraTypeName – Fraktnamn (specialfrakt)
FreightExtraCostWithVAT – Fraktkostnad med moms (specialfrakt)
FreightExtraCostWithoutVAT – Fraktkostnad utan moms (specialfrakt)
|!UseSMSNotification!| – Val för sms-avisering
|!FreightServiceTrackID!| – Vid användning av external fraktlösningar. Tracking-ID alternativt html-länk om det fältet innehåller URL.
|!FreightServiceTrackUrl!| – Vid användning av external fraktlösningar. Tracking URL. Använd för att ange en egen länktext, exempelvis
<a href=”|!FreightServiceTrackUrl!|” >Sök ditt paket</a>

Information mellan följande taggar visas om Frakt Utland är > 0.

|!DisplayAbroadFreightStart!| – Starttagg för Frakt utland

|!FreightAbroadCostWithVAT!| – Fraktkostnad utland med moms
|!VATForFreightAbroadCost!| – Moms för fraktkostnad utland

|!DisplayAbroadFreightEnd!| – Sluttagg för Frakt utland

Rabattinformation

Information mellan följande taggar visas om TotalDiscount är > 0.

|!IsDisplayDiscounts!| - Starttagg för rabatter

Information mellan följande taggar visas om GroupDiscount är > 0.

|!IsDisplayGroupDiscounts!| - Starttagg för rabatter
|!GroupDiscount!| – Total grupprabatt
|!GroupDiscountVAT!| – Total grupprabatt med moms
|!VATForGroupDiscount!| – Moms för total grupprabatt
|!/IsDisplayGroupDiscounts!| - Sluttagg för rabatter

Information mellan följande taggar visas om ItemDiscount är > 0.

|!IsDisplayItemDiscounts!| - Starttagg för rabattvisning
|!TotalDiscount!| – Total rabatt
|!TotalDiscountVAT!| – Total rabatt med moms
|!VATForTotalDiscount!| – Moms för total rabatt
|!ItemDiscount!| – Total produktrabatt
|!ItemDiscountVAT!| – Total produktrabatt med moms
|!VATForItemDiscount!| – Moms för total produktrabatt
|!/IsDisplayItemDiscounts!| - Sluttagg för rabattvisning

|!/IsDisplayDiscounts!| - Sluttagg för rabatter

Information mellan följande taggar visas om ordern innehåller rabatter som erhållits via rabattmodulen.

|!DiscountCodeStart!| - Starttagg för Rabatter via rabattmodueln
|!DiscountName!| – Namn på rabatten
|!DiscountCode!| – Rabattkod
|!DiscountType!| – Typ av Rabatt
|!DiscountSumWithVat!| – Rabattsumma inkl. Moms
|!DiscountSumWithoutVat!| – Rabattsumma exkl. Moms
|!DiscountVat!| – Moms för given rabatt
|!DiscountCodeEnd!| - Sluttagg för Rabatter via rabattmodueln

Kundinformation

|!CustomerID!| – Kundnummer
|!ExternalCustomerID!| – Externt kundnummer
|!Email!| – Email

Beställningsinformation

|!SurName1!| – Förnamn
|!LastName1!| – Efternamn
|!Company1!| – Företag
|!Address1!| – Adress
|!CO1!| – CO
|!PostalCode1!| – Postnummer
|!City1!| – Ort
|!Country1!| – Land
|!Phone!| – Telefonnummer
|!MobilePhone!| – Mobilnummer
|!Fax!| – Faxnummer
|!CompanyAtt1!| – Företag Att.
|!Department1!| – Avdelning
|!Region1!| – Region

Leveransinformation

|!DisplayDeliveryAddressStart!| - Starttagg för kundinformation
|!SurName2!| – Förnamn
|!LastName2!| – Efternamn
|!Company2!| – Företag
|!Address2!| – Adress
|!CO2!| – CO
|!PostalCode2!| – Ort
|!City2!| – Ort
|!Country2!| – Stad
|!Phone2!| – Telefonnummer
|!MobilePhone2!| – Mobilnummer
|!Fax2!| – Fax
|!CompanyAtt2!| – Företag Att.
|!Department2!| – Avdelning
|!Region2!| – Region
|!DisplayDeliveryAddressStart!| - Sluttagg för leveransadressinformationen

Butiker

|!CollectAtStoreStart!|
|!StoreLocationLocationName!|
|!StoreLocationAddress1!|
|!StoreLocationAddress2!|
|!StoreLocationCity!|
|!StoreLocationRegion!|
|!StoreLocationContact!|
|!StoreLocationOther!|
|!StoreLocationDescription!|
|!StoreLocationOpenHours!|
|!CollectAtStoreEnd!|

Senast uppdaterad 19 april, 2021

Var den här sidan till hjälp?

Relaterade artiklar

Jetshop Support
Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta supporten