Kanaler

Detta är en tilläggsfunktion till Jetshop Commerce.

Introduktion till kanaler

Jetshops modul för kanaler gör det möjligt att ha flera fronter kopplade till ett och samma admin. Detta är en bra lösning om du t.ex. vänder dig mot olika geografiska marknader eller kundgrupper eller vill ha två olika sajter med delvis samma produktutbud.

Varje kanal ligger på en egen domän och kan ha egen design, eget sortiment, egen prissättning, egna sidor, egna rabatter, eget språk och valuta samt egna inställningar för t.ex. frakt och betalmetoder m.m.

För att nyttja kanaler så krävs det att man har vår plattform Jetshop Commerce Enterprise eller Elastic.

Språk i kanaler

Ett språk kan finnas i flera kanaler, men språk är inte kanalspecifikt. Det betyder att om du har en svensk kanal med standardspråk svenska och en finsk kanal där svenska finns som andra språk så kan du endast skilja informationen på svenska på vissa ställen. Detta betyder att produkttexter och kategoritexter delas mellan de både kanalerna för svenska språket. Det går dock fortsatt att dölja delar av produktutbudet i respektive kanal, även om de delar språk. Läs mer under rubriken ”Delvis eller ej kanalspecifika delar av Jetshop”.

När du jobbar med din kanal, välj först aktuell kanal uppe i högra hörnet och välj därefter rätt språk med flaggorna till vänster.

Valutor och priser i kanaler

I respektive kanal bestämmer du en standardvaluta. Detta blir som en prislista och du sätter priserna direkt i den valutan för respektive produkt. Detta betyder att du kan få ”snygga” priser som du kan sätta helt fritt, istället för att det räknas om via valutakurserna från ditt grundpris som när du har flera valutor på samma kanal. Om du har flera valutor på en kanal administrerar du dessa under Inställningar -> Valuta. Välj först rätt kanal uppe i toppen innan du ändrar på inställningarna.

Prissättning av produkter
Du kan sätta ett unikt pris per kanal och prislista på produkten. Detta gör du direkt från produktkortet där varje kanal (och prislista på kanal) blir en egen rad under detaljer. Här kan du även styra synlighet per kanal av priset och produkten som helhet.

Rabatter
Rabatter som läggs upp under Rabatter i admin är kanalspecifika. Ska du t.ex. ha en rabatt med kod på alla kanaler behöver du lägga upp en likadan rabatt för samtliga kanaler. Det är inga problem att använda samma kod (dvs. den kunden ska ange i kassan) när du lägger upp rabatterna för olika kanaler. För att lägga upp en rabatt i rätt kanal, se bara till att välja kanal uppe i toppen innan du skapar rabatten.

Importera priser per kanal
Det går utmärkt att använda vanliga export/import-funktionen i admin för att massuppdatera priser på en kanal. Se bara till att välja rätt kanal i toppen och därefter rätt prislista i importfunktionen när du gör detta.

Moms
Du kan ha olika moms kopplad till olika kanaler. Om du använder kanalerna för att marknadsföra två olika sortiment (olika butiker eller marknader) så kan standard vara olika i de olika butikerna eller marknader. Lägg då upp de olika momssatser du behöver och välj först kanal markera sedan vilken som är standard i vilken kanal (butik eller marknader). Produkterna skapas då upp med den moms som är satt som standard för kanalen. Observera att om du ändrar vilken moms som är standard så påverkar detta inte redan upplagda produkter.

Produkt- och kategorihantering i kanaler

Produktpriser och synlighet av produkter i kanaler
Du styr priser och synlighet för en produkt direkt från produktkortet. Där får du en rad per kanal (och även prislista på kanal). Observera alltså att om du vill att en produkt inte ska vara köpbar i kanal så ska du INTE ta bort den, då tas det bort för samtliga kanaler. Istället ska du dölja produkten genom kryssrutan på aktuell rad. För översättning av produkttexter, se nedan. Observera att lagersaldon inte är kanalspecifikt utan delas.

Kategorihantering i kanaler
Välj först kanal uppe till höger och gå sedan till Produkthantering -> Kategorier. Längst ute till vänster finns en kryssruta som du kan använda för att dölja kategorin i den kanal du valt. Observera att du alltså INTE kan ta bort en kategori, då tas det bort för samtliga kanaler, utan du ska dölja den. För översättning av kategoritexter, se nedan. Inställningar för filter och sortering kan ej styras per kanal utan är gemensam för kategorin i samtliga kanaler.

Översättningar av produkt- och kategoritexter
Språk är språk och ligger inte per kanal, samma översättning används i flera kanaler. Om du har olika språk på alla kanaler, se bara till att välja rätt språk genom flaggorna uppe i toppen. Alla fält som har en flagga till höger om fältet går att översätta. Fält som saknar flagga går inte att översätta utan delas mellan alla språk.

Allmänna inställningar

Alla fält under Allmänna inställningar är kanalspecifika, t.ex. fälten för footer-innehåll, e-postadress som orderbekräftelse skickas från, butiksnamn m.m. De fält som har flaggor till höger om sig är även språkspecifika, dvs. dessa fält är både språk- och kanalspecifika.

De fält som normalt är olika per kanal och man bör se över är:

 • Butiksnamn – Namnet på din butik visas bland annat på orderbekräftelsen och köpvillkorslänken i kassan.
 • Köpvillkor – Om det är olika företag för respektive kanaler är det viktigt att du lägger upp en ny köpvillkorssida som refererar till rätt bolag.
 • Footer- och andra textfält – Kontaktinformation i footer och i andra fält är ofta olika per kanal, kanske lokala telefonnummer och e-postadresser om du använder dina kanaler för olika marknader.
 • E-postadress för orderbekräftelse – E-postadressen du anger här är den som blir från-adress på orderbekräftelsen till kunden.

Startsidan och sidor per kanal

Sidor
Som standard delas alla sidor mellan kanalerna men de, precis som kategorierna, går att dölja per kanal. Gå in och redigera den aktuella sidan så har du kryssrutor för respektive kanal där du enkelt kan bocka ur en eller flera av dem. Om du har olika Köpvillkor per kanal behöver du dölja den köpvillkor-sida som är aktuell för den första kanalen för kanal 2 och vice versa.

Startsidan
Startsidan delas som standard mellan kanalerna men det är ofta smart att separera dem så att man kan ha helt olika innehåll på respektive kanals startsida. För att göra detta, gör en kopia av den befintliga startsidan med Kopiera-knappen längst ute till höger under Sidor -> Startsidan -> Hantera startsida. Välj därefter rätt kanal uppe i toppen och tryck på den röda ikonen i kolumnen Standard så kommer du att välja den aktuella startsidan på den kanal du är inloggad på.

När du gjort detta och därmed delat upp startsidan per kanal kan det se ut såhär:

Tidsstyrning av startsidan är självklart även den kanalspecifik. När du skapar en ny startsida inför en kampanj exempelvis så väljer du under tidsstyrningsblocket för vilken kanal som tidsstyrningen ska gälla. Läs gärna mer om Tidsstyrning här.

Orderhantering och orderbekräftelser

Orderbekräftelse
Innehållet i orderbekräftelsen redigeras under Inställningar -> Beställning och är både språk- och kanalspecifik. Välj rätt kanal och språk uppe i toppen innan du går in och ändrar. Läs gärna mer om att redigera orderbekräftelsen och vilka dynamiska taggar som kan användas i mailet här.

Ordrar och kunder
Kunder är kanalspecifika, dvs. en kund kan i teorin finnas i flera kanaler med samma e-postadress. Detta betyder också att om kunden enbart finns i en kanal så är det endast denna kanal som kunden kan logga in i.

Både under Kundhantering och Beställningar i admin ser du kunder och ordrar för alla kanaler samtidigt som standard. Du kan sedan använda filtreringsvalen längst upp för att enbart lista ordrar eller kunder i en kanal.

Inställningar för kassan, frakt & betalmetoder

Alla inställningar för frakt, betalmetoder, landsinställningar samt under Inställningar Order/kassa är kanalspecifika. Detta betyder att om du har samma land aktivt i kassan på två kanaler kan dessa ha helt olika betal- och fraktmetoder. Detta är speciellt användbart om du har en kanal för B2B-försäljning där dina avtalskunder ska få handla med andra mer fördelaktiga frakt- och betalmetoder än icke-inloggade företagskunder som handlar på standardkanalen.

När en ny kanal sätts upp så kopieras alla länder och landsinställningar från standardkanalen. Om du ska ha de nya kanalerna till specifika marknader/enskilda länder, t.ex. en tysk kanal med enbart Tyskland som valbart land behöver du först koppla Tyskland som land under Inställningar -> Länder -> Redigera landslista. Därefter går du till Landsinställningar och väljer Tyskland som standardland. Först efter detta kommer du kunna ta bort Sverige (eller det land som var standardland tidigare) eftersom man inte kan ta bort ett land som är valt som standard. Läs mer här om att koppla nya länder.

Under respektive land under Inställningar -> Länder -> Landsinställningar är alla inställningar per kanal, dvs. om du skulle vilja ha olika uppsättningar fält som kunden behöver fylla i för respektive land går det bra. Men det innebär också att om du ska göra en ändring för landet Sverige och du har Sverige på fler kanaler än en behöver du göra dina ändringar på samtliga kanaler.

Inställningarna/funktionerna för frakt- och betalmetoder fungerar precis som vanligt, bara välj rätt kanal och språk uppe i toppen och gör dina ändringar. Läs gärna mer om dessa funktioner här:

Delvis eller ej kanalspecifika delar av Jetshop

Skripthantering
Alla script som läggs in under Inställningar -> Skripthantering gäller för samtliga kanaler. Om du har t.ex. ett trackingscript som enbart ska gälla för en kanal behöver du skriva lite kod för att få det på plats. Läs mer här.

Relaterade produkter
Relaterade produkter är inte kanalspecifika utan delas mellan alla kanaler.

Produktbildstaggar
Produktbildstaggar är inte kanalspecifika, dvs. huruvida en tagg är aktiv på en viss produkt eller inte, däremot kan du ha olika bilder för taggen på respektive kanal (och språk).

Produktmallar
Produktmallar som man anger på produkten för detaljerad information/teknisk data och för filtrering delas mellan alla kanaler och kan enbart vara olika per språk.

Produkter generellt
Det går som tidigare nämnt att dölja en viss produkt i en kanal på produktkortet. Om du däremot skulle ha två kanaler med samma språk där du vill att innehållet på produkten (texter, bilder osv.) så går det inte att ha olika information per språk och kanal, utan texten för det aktuella språket delas mellan alla kanaler som har det språket. Om du måste ha olika budskap för samma språk på olika kanaler för produkterna så skall du inte ha kanaler utan ha två eller flera olika butiker. Det går inte att lägga upp samma produkt två gånger med samma artikelnummer eftersom artikelnumret måste vara unikt på alla produkter.

Delvis kanalspecifikt – genom att lägga upp innehållet två gånger kan du göra det kanalspecifikt
Du kan hantera språk på t.ex. kategorier per kanal trots att språket finns i flera kanaler genom att skapa upp olika uppsättningar av kategorierna och dölja kategorin i respektive kanal. Det blir ett extra steg när det läggs upp men skall innehållet vara olika så är det ändå ett jobb som behövs göras. Förutom kategorier gäller denna logik även för Sidor, typiskt för Köpvillkor och kontakta-oss-sidor där man i regel har med företagsnamn och kontaktvägar som är olika per kanal.

Checklista inför lansering av din nya kanal

Här är en checklista på vad du bör tänka på och titta igenom innan du lanserar din nya kanal/kanaler. Denna gäller egentligen livesättningar över lag, vare sig det är en kanal eller helt ny shop.

 1. Se över Allmänna inställningar
  Se över Butiksnamn, Köpvillkor, E-postadresser och footerinnehåll och andra texter så att dessa är korrekta för den nya kanalen. Allmänna inställningar är kanal- och språkspecifik.
 2. Se över betal- och fraktmetoder
  Har ni ställt in frakt- och betalmetoder för alla länder på den nya kanalen? Glöm inte ställa in fraktfritt!
 3. Testa sajten
  Klicka runt på sajten. Ser allt ut som det ska? Har ni lagt in allt innehåll (bilder/texter) på alla sidor/kategorier?
 4. Produkters priser
  Om den nya kanalen har en egen/ny valuta än standardkanalen eller om ni ändrat priser per kanal, kontrollera att priserna stämmer.
 5. Testa kassan
  Gå till kassan och se till att Köpvillkorslänken går rätt. Välj alla länder i kassan och kontrollera att det är rätt betal- och fraktmetoder. Om du får ett felmeddelande saknas troligen giltiga frakt- och/eller betalmetoder. Kontrollera under Inställningar -> Länder -> Landsinställningar.
 6. Rabatter
  Har ni några generella rabattkoder som ska finnas över alla kanaler? Då måste ni lägga upp dem för den nya kanalen eftersom rabatter är kanalspecifika
 7. Google Analytics
  I regel vill man spåra den nya kanalen separat. Ni behöver då sätta upp en ny egendom i Google Analytics och lägga in spårningsid:t under Inställningar -> Statistik på den nya kanalen. Läs mer om Google Analytics
 8. Gå live med er nya kanal!
  Om ni testat igenom kanalen och kontrollerat allt enligt ovan punkter är ni klara att gå live med den nya kanalen. Boka in ett lanseringsdatum med din projektledare eller account manager. Livesättningar sker enbart på förmiddagar och aldrig dag innan helgdag.
Senast uppdaterad 11 november, 2020

Var den här sidan till hjälp?

Relaterade artiklar

Jetshop Support
Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta supporten