1. Hem
 2. Produkthantering
 3. Exportera / importera produkter

Exportera / importera produkter

Följ nedanstående steg för att göra en produkt- export/import:

Steg 1: Exportera produktdata

Att tänka på innan ni börjar jobba med export/import:

 • Använd inte siffran 0 i början av era artikelnummer. Detta är egentligen ett problem som Excel har, programmet tar bort 0:or i början av tal. Vårt system hittar då inte det rätta artikelnumret vid återimport och det kommer leda till felaktigheter bland era produkter.
 • När ni ska ändra i beskrivning eller i en annan text som innehåller åäö måste ni göra ett ytterligare steg innan ni importerar produkterna till Jetshop.
 • Ska ni importera helt nya produkter behöver ni ha med artikelnummer, produktnamn, pris ex. moms och moms (i formatet 0,25 för 25%)
 • För att kunna uppdatera produkter med attribut krävs att ni har unika artikelnummer på attributen, annars vet inte systemet vilken produkt som ska uppdateras.
 • Om man ska importera eller exportera produktbeskrivning (både kort och lång) har Excel dåligt stöd för detta, då den tolkar radbrytningar i fälten felaktigt. Ni kan då använda ett annat program för detta som heter Libre Office och går att ladda ner här. Man kan också använda OpenOffice som kan laddas ner här.

Ni hittar alternativet under Filer –> Exportera data.

export_data

Gör de val och filtreringar ni önskar för er export.
export_data_fields

Klicka på Exportera följt av Spara.

Din webbläsare kommer att fråga dig ifall du önskar spara eller öppna filen JetShopData.csv
Antingen kan ni spara ner filen först och sen öppna den eller öppna filen direkt.

Steg 2: Jobba med produktdata

Datan som kommer ut från en export via csv kan se lite skrämmande ut vid första anblicken, men detta fixas lätt till med lite exceltricks.

Export data i csvformat
Export data i csvformat

Gör följande steg för att formatera om:

markera första kolumnen
markera första kolumnen
Välj avgränsare
Välj avgränsare
Välj semikolon och slutför
Välj semikolon och slutför
Uppdelning är nu gjord
Uppdelning är nu gjord

Under tiden du jobbar med excelfilen ska den sparas i excelformat. När alla ändringar är gjorda gör man om den till csv och importerar den.

Spara i excelformat under tiden du jobbar med filen
Spara i excelformat under tiden du jobbar med filen

Steg 3: Förbered produktimport

Innan du importerar din produktdata till din butik behöver du spara filen i CSV-format (kommaavgränsad).

Du väljer ”Spara som” i Excel, sen väljer du formatet CSV UTF-8. Detta gäller både Mac- och Windowsanvändare.

Om du inte ser valet CSV UTF-8, läs nedan stycke.

Välj kommaavgränsad csv UTF-8
Välj kommaavgränsad csv UTF-8

Följande varning visas ibland. Välj att du vill behålla formatet, alltså ”Ja”.

Om denna varning kommer - välj ja
Om denna varning kommer – välj ja

Filen är nu förberedd för en import i din butik och du kan gå vidare till steg 4 i denna guide

Saknar du valet CSV UTF-8 i Excel?

Om du saknar valet CSV UTF-8 behöver du göra några extra steg för att åäö ska fungera korrekt.

Om du endast importerar priser eller annan numerisk data och dina artikelnummer inte innehåller åäö eller andra specialtecken behöver du inte göra dessa steg, men om du importerar texter och du inte kunnat välja UTF-8 behöver du följa nedan instruktioner för Windows eller Mac.

Windows

1) Välj CSV (kommaavgränsad) fil när du sparar i Excel.

Välj kommaavgränsad csv
Välj kommaavgränsad csv

2) Öppna CSV-filen i anteckningar. Det programmet hittas allt som oftast under tillbehör i er meny, men man brukar kunna öppna filer i anteckningar genom att högerklicka på filen, välja ”öppna med”, och sen ”anteckningar”, som nedan.

Öppna med anteckningar
Öppna med anteckningar

3) Välj ”Spara som” och välj ett nytt namn om du har din fil öppen i Excel eller liknande, eller skriv över den om den inte används någon annanstans. Välj följande inställningar i ”spara som”-rutan.

Välj alla filer och unicode
Välj alla filer och unicode

4) Filen är nu förberedd för en import i din butik och du kan gå vidare till steg 4 i denna guide

Blir din fil en txt-fil (textfil) när du sparat den till Unicode?

Problemet då är troligen att du inte visar Kända filformat i Windows. För att ändra detta gör följande:
1) Öppna Utforskaren (öppna valfri mapp på datorn)
2) Gå till fliken Visa
3) Bocka i rutan ”Filnamnstillägg”

Om denna varning kommer - välj ja
Utforskaren – Visa filnamnstillägg

eller:

1) Öppna Kontrollpanelen
2) Välj Alternativ för Utforskaren
3) Gå till fliken Visning och bockar ur Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Om denna varning kommer - välj ja
Kontrollpanelen – Kända filtyper

Mac

1) Välj CSV (kommaavgränsad) fil när du sparar i Excel.
2) Öppna din nyligen sparade fil med programmet TextEdit.
3) Välj Duplicate under File
4) Välj Save och skriv in önskat namn på filen och lägg till .csv på slutet. Bocka ur rutan ”If no extension is provided, use ”.txt”.” samt välj Unicode (UTF-8) under Plain Text Encoding.

Om denna varning kommer - välj ja
Inställningar vid Save på Mac/TextEdit

5) Filen är nu förberedd för en import i din butik och du kan gå vidare till steg 4 i denna guide

Steg 4: Importera produktdata

Bra att veta kring import

 • Om artikelnumret hittas kommer artikeln att uppdateras, om inte kommer en ny artikel skapas upp.
 • Nya attribut går ej att importera in utan det går bara att uppdatera befintliga.
 • Koppling mot kategori går ej att ta bort via import utan går endast att uppdatera.
 • För att ta bort ett rabatterat pris, skjut in värde -1

För att importera produkter till din butik behöver du göra följande steg:

 1. Välj filer Importera dataimportera_data
 2. Välj din csv-fil och gör dina val för importen
  importera_data2
 3. Matcha kolumner från csv-filen mot produktdata i butiken.
  importera_data3
Senast uppdaterad 5 juni, 2020

Var den här sidan till hjälp?

Relaterade artiklar

Jetshop Support
Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta supporten