Composable Commerce - för en flexibel digital strategi - Jetshop

Composable Commerce – för en flexibel digital strategi

Composable Commerce gör det möjligt för e-handlare att välja och kombinera de bästa komponenterna för sin e-handel och i och med det lösa det exakta affärsbehovet i en öppen arkitektur. Som e-handlare får du en elastisk struktur som är flexibel och skalbar, samtidigt som den är skräddarsydd. 

Du är fri att lägga till eller ta bort funktioner i lösningen och forma den i takt med att kravbilden förändras. Det behöver inte handla enbart om funktioner utan kan även gälla att utöka kapacitet och prestanda.

Fördelar med Composable Commerce

Frihet
Styrkan med att använda Composable Commerce är att fritt kunna välja och kombinera olika funktioner och paketera det på ett sätt som blir skräddarsytt efter de unika affärsbehoven. Möjligheten att få funktionerna att se ut och prestera som du vill och arbeta som en del av plattformen är en ovärderlig fördel. Du är inte begränsad till vad som ”går” att göra.

Vassare kundupplevelse
Kundupplevelsen blir vassare och snabbare genom att du bara använder och utvecklar de funktioner du behöver och därigenom får helheten att fungera bättre tillsammans. Genom att lösningen består av väl definierade tjänster kan förändringar driftsättas snabbare och säkrare. Och det blir enklare för utvecklingsteamen att samarbeta.

Tids- och kostnadseffektivt
Eftersom varje del är som en egen legobit kan du utveckla lösningen i olika steg. Det blir både tids- och kostnadseffektivt.

Säkert och hållbart
Med Composable Commerce har du full kontroll eftersom affärslogiken är separerad från användargränssnittet. Du kan med andra ord bygga en omnikanal-lösning på ett hållbart och framtidssäkert sätt. Eftersom varje del i funktionaliteten är en egen del kan du optimera utefter verkliga behov. Med öppna gränssnitt kan du byta ut eller lägga till tjänster och genom att bara använda äkta molntjänster kan du vara säker på att uppdateringar sker kontinuerligt samt att kapacitet och prestanda skalas automatiskt. Du får med andra ord en säker och hållbar lösning idag och i framtiden.

Hur kan vi hjälpa dig?