Trackingscript

Lägg in trackingscript/pixel på alla sidor

Gå till Inställningar -> Scripthantering och klicka på Ändra-knappen för ”Alla sidor”.

Här finns två fält, ett för script i headtaggen och ett i bodytaggen. När du får instruktioner om hur scriptet/pixeln ska installeras står ofta om det ska ligga i head eller body. Klistra in scriptsnutten i aktuellt fält, längst ner. Ofta ligger redan en del script och designfiler, ta inte bort befintligt innehåll. Se till att kryssrutorna längst ner är ikryssad för det fält du använt. Om inte, kryssa i rutan.

Trackingscript på enskild kanal

Ibland vill man ha ett script på enbart en kanal eller att ha varianter av samma script på olika kanaler, t.ex. ett trackingscript med olika ID-nummer i. Eftersom Scripthanteringen inte är kanalspecifik så krävs lite extra kod för att fixa det.

<script>
if(typeof JetshopData!=="undefined" && JetshopData.ChannelInfo.Active === 1){
    // Här lägger du in ditt script som bara ska köras på kanal 1 
    // (kom ihåg att ta bort // som indikerar kommentar)
}
if(typeof JetshopData!=="undefined" && JetshopData.ChannelInfo.Active === 2){
    // Här lägger du in ditt script som bara ska köras på kanal 2 
    // (kom ihåg att ta bort // som indikerar kommentar)
}
</script>

För att lägga in flera script för andra kanaler, bara kopiera ett block och ändra siffran som står efter ”JetshopData.ChannelInfo.Active”. Siffran är kanalens ID-nummer där ID 1 i regel är huvudkanalen i shoppen. Om du är osäker på vilka IDn dina kanaler har, kontakta Jetshop Support.

Trackingscript med dynamiska värden (typiskt i vid orderconfirmation)

[Kommer snart]

  • Var den här artikeln till hjälp?
  • Ja   Nej