Robots.txt

Om ni önskar lägga in en robots.txt fil kan ni göra detta direkt i Jetshops administration.
Inne i administrationen klickar ni på Filer -> Rotfiler. Här inne kan ni ladda upp er .txt-fil.

Om ni inte ligger på senaste versionen av Jetshop behöver ni kontakta oss för att få in filen