Rensa cache

Har du gjort ändringar som inte syns ut i shoppen? Såhär gör du gör att få den att synas.

Har du ändrat texter, landsinställningar eller andra inställningar i admin som inte syns?
Testa knappen Rensa cache i shoppen uppe till höger i admin. För att shoppen ska ladda snabbare så cachar vi en del inställningar där så att de slipper läsas in från databasen vid varje sidladdning.

Har du gjort en ändring i malladministration som inte visas?
Om du gjort ändringen i stage, se till att du är inne i stage när du testar. Läs mer om malladministration här.

Har du laddat upp och ersatt en gammal bild, eller ändrat CSS som inte vill uppdateras?
Du måste antagligen rensa cache i din webbläsare. Testa först att forcera en omladdning av alla resurser på sidan via följande kommandon:
Windows: Ctrl + F5
Mac/Apple: Apple + R Eller Command + R
Linux: F5

Om det ändå inte fungerar, välj webbläsare nedan och följ instruktionerna.

Välj din webbläsare:

Rensa cache i Chrome

1) Tryck Ctrl + Shift + Delete (Windows) eller Command + Skift + Delete (Mac) så får du upp en popup (se nedan). I denna kryssar du ur allt förutom Cachade bilder och filer och väljer tidens början överst. På så sätt rensar du enbart temporära filer och inte din historik eller liknande.

Rensa webbinformation i Chrome

[KOMMER SNART]

[KOMMER SNART]

[KOMMER SNART]

  • Var den här artikeln till hjälp?
  • Ja   Nej