Kanaler

Detta är en tilläggsfunktion till Jetshop Commerce

Jetshops modul för kanaler gör det möjligt att ha flera fronter kopplade till ett och samma admin. Detta är en bra lösning om man t ex vänder sig mot olika geografiska marknader eller kundgrupper.

Varje kanal ligger på en egen domän och kan ha egen design, eget sortiment, egen prissättning, egna sidor, eget språk och valuta samt egna inställningar för t ex frakt och betalmetoder mm.

För att nyttja kanaler så krävs det att man har vår plattform Jetshop Commerce Enterprise eller Elastic.

Inför lansering

Här är en checklista på vad du bör tänka på och titta igenom innan du lanserar din nya kanal/kanaler.

1. Allmänna inställningar/ Footern – Butiksnamn, Köpvillkor, E-postadresser och texter. Allmänna inställningar är kanalspecifik precis som startsidan. Innehållet kan alltså skilja sig åt per kanal även om du inte har olika språk.

2. Betalmetoder – Täcker befintlig betalmetod/er den nya marknaden/länder du vill sälja till.

3. Frakt/Fraktfritt – Samma som standard kanalen? Om annan frakt, täcker den hela marknaden eller måste det sättas per land.

4. Länder – Varje kanal har en egen uppsättning länder. Aktivera de länder du riktar dig mot och välj frakt och betalmetoder för respektive land.

5. Valuta – Skall den nya kanalen ha en eller flera valutor? Om flera sätts kurs utifrån standard.

6. Kategorier – Skall kategorierna vara de samma? Om inte skapa upp nya och dölj de som inte skall synas per kanal.

7. Produkter – Skall produktutbudet vara det samma i alla kanaler? Alla produkter syns standard på alla kanaler – dölj för respektive kanal om produktutbudet skiljer sig.

8. Rabatter – Läggs upp per kanal.

9. Bilder – Finns bilder med text i så behöver de översättas?

10. Sidor – Om olika sidinnehåll i olika kanaler med samma språk. Skapa upp nya och sätt dem aktiva per kanal.

11. Startsida – Startsidan kan vara gemensam för flera kanaler eller du kan ha en unik startsida per kanal som inte alls är lika. Om produktutbudet skall skilja sig åt måste det vara en startsida per kanal.

12. Prislistor – En kanal har alltid en standard prislista, men flera kan läggas till. Har du koppling mot affärssystem se över kopplingen så att den hanterar flera prislistor.

13. ALLT behöver översättas om kanalen har ett nytt språk.