Google Sitemap för Search Console

Jetshopsystemet skapar automatiskt en sitemap efter den standard som Google efterfrågar. Vi har även delat upp sitemap:en för Produkter, Kategorier, Nyheter och Tillverkare. Man kan då välja att skicka in adressen för alla eller för t ex endast Produkter om man så vill.

 

Adresserna för de olika typerna är:

Kategorier:
/googlesitemap.axd?SitemapType=categories

Nyheter:
/googlesitemap.axd?SitemapType=news

Produkter:
/googlesitemap.axd?SitemapType=products

Tillverkare:
/googlesitemap.axd?SitemapType=manufacturers

Sidor:
/googlesitemap.axd?SitemapType=pages

 

Flera språk i butiken
Har du flera språk i butiken så kan du lägga till variabeln ”Culture” i adressen.
Ex.

  • /googlesitemap.axd?SitemapType=categories&Culture=da-DK för danska.
  • /googlesitemap.axd?SitemapType=products&Culture=nb-NO för norska.
  • /googlesitemap.axd?SitemapType=manufacturers&Culture=fi-FI för finska.

Exempel på hur det kan se ut I Search Console efter att man lagt upp adresserna

Jetshop Sitemap Google webmaster tool