Exportera produkter

Följ nedanstående steg för att göra en produkt- export/import

Att tänka på innan ni börjar jobba med export/import:

 • Använd inte siffran 0 i början av era artikelnummer. Detta är egentligen ett problem som Excel har, programmet tar bort 0:or i början av tal. Vårt system hittar då inte det rätta artikelnumret vid återimport och det kommer leda till felaktigheter bland era produkter.
 • När ni ska ändra i beskrivning eller i en annan text som innehåller åäö måste ni göra ett ytterligare steg innan ni importerar produkterna till Jetshop.
 • Ska ni importera helt nya produkter behöver ni ha med artikelnummer, produktnamn, pris ex. moms och moms (i formatet 0,25 för 25%)
 • För att kunna uppdatera produkter med attribut krävs att ni har unika artikelnummer på attributen, annars vet inte systemet vilken produkt som ska uppdateras.
 • Om man ska importera eller exportera produktbeskrivning (både kort och lång) har Excel dåligt stöd för detta, då den tolkar radbrytningar i fälten felaktigt. Ni kan då använda ett annat program för detta som heter Libre Office och går att ladda ner här. Man kan också använda OpenOffice som kan laddas ner här.

Ni hittar alternativet under Filer Exportera data.

export_data

Gör de val och filtreringar ni önskar för er export.
export_data_fields

 
Klicka på Exportera följt av Spara.

Din webbläsare kommer att fråga dig ifall du önskar spara eller öppna filen JetShopData.csv
Antingen kan ni spara ner filen först och sen öppna den eller öppna filen direkt.

Datan som kommer ut från en export via csv kan se lite skrämmande ut vid första anblicken, men detta fixas lätt till med lite exceltricks.

Export data i csvformat
Export data i csvformat

Gör följande steg för att formatera om:

markera första kolumnen
markera första kolumnen

 

Välj avgränsare
Välj avgränsare

 

Välj semikolon och slutför
Välj semikolon och slutför

 

Uppdelning är nu gjord
Uppdelning är nu gjord

Under tiden du jobbar med excelfilen ska den sparas i excelformat. När alla ändringar är gjorda gör man om den till csv och importerar den.

Spara i excelformat under tiden du jobbar med filen
Spara i excelformat under tiden du jobbar med filen

 

Innan du importerar din produktdata till din butik behöver du spara filen som csv. Du väljer ”spara som” i excel, sen väljer du kommaavgränsad csv.

Välj kommaavgränsad csv
Välj kommaavgränsad csv

Följande varning visas ibland. Välj att du vill behålla formatet, alltså ”Ja”.

Om denna varning kommer - välj ja
Om denna varning kommer - välj ja


De här stegen räcker för att förbereda filen för import, OBS! om ni ska importera fält som innehåller svenska tecken (t ex produktnamn, produktbeskrivningar osv ), så måste ni genomföra ytterliggare några steg för att formatet ska stämma.

Först behöver ni öppna filen i anteckningar. Det programmet hittas allt som oftast under tillbehör i er meny, men man brukar kunna öppna filer i anteckningar genom att högerklicka på filen, välja ”öppna med”, och sen ”anteckningar”, som nedan.

Öppna med anteckningar
Öppna med anteckningar

Välj ”spara som” och välj ett nytt namn om du har din fil öppen i excel eller liknande, eller skriv över den om den inte används någon annanstans.

Välj följande inställningar i ”spara som”-rutan.

Välj alla filer och unicode
Välj alla filer och unicode


Filen är nu förberedd för en import i din butik.

Bra att veta kring import

 • Om artikelnumret hittas kommer artikeln att uppdateras, om inte kommer en ny artikel skapas upp.
 • Nya attribut går ej att importera in utan det går bara att uppdatera befintliga.
 • Koppling mot kategori går ej att ta bort via import utan går endast att uppdatera.
 • För att ta bort ett rabatterat pris, skjut in värde -1

För att importera produkter till din butik behöver du göra följande steg:

 1. Välj filer Importera data

  importera_data

 2. Välj din csv-fil och gör dina val för importen
  importera_data2
 3. Matcha kolumner från csv-filen mot produktdata i butiken.
  importera_data3