Export / Import

Importera produkter

Ni kan importera data från ett excelblad (i csv-format) för att lägga in stora mängder produktdata i er butik.

Läs mer ›

Jobba med produktdata

Datan du får ut vid export ser lite speciell ut, men misströsta inte! Den kan lätt formateras för att passa i excel och sedan underlätta bearbetning.

Läs mer ›

Förbereda en produktimport

Innan ni kan importera er excelfil till er butik behöver ni spara filen i csv-format. Detta görs enklast genom att välja kommaavgränsad csv som format vid sparning. Ska ni importera svenska tecken som åäö, behöver ni även göra ytterliggare ett steg. Ni hittar hur ni ska göra i denna guide.

Läs mer ›

Exportera produkter

Ni kan jobba exportera era produkter för att sedan göra ändringar på dom i excel.

Läs mer ›